TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 09/02/2021 - 09/03/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.52% 1 lượt
02
1.52% 1 lượt
03
3.03% 2 lượt
04
3.03% 2 lượt
05
1.52% 1 lượt
06
1.52% 1 lượt
07
1.52% 1 lượt
08
1.52% 1 lượt
09
1.52% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
3.03% 2 lượt
12
3.03% 2 lượt
13
7.58% 5 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
4.55% 3 lượt
19
6.06% 4 lượt
20
1.52% 1 lượt
21
6.06% 4 lượt
22
4.55% 3 lượt
23
1.52% 1 lượt
24
3.03% 2 lượt
25
3.03% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
4.55% 3 lượt
28
4.55% 3 lượt
29
1.52% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.03% 2 lượt
34
1.52% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
1.52% 1 lượt
37
4.55% 3 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.52% 1 lượt
40
3.03% 2 lượt
41
3.03% 2 lượt
42
1.52% 1 lượt
43
1.52% 1 lượt
44
6.06% 4 lượt
45
1.52% 1 lượt

Quảng cáo