TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 21/05/2021 - 21/06/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
8.97% 7 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
3.85% 3 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
2.56% 2 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
3.85% 3 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
5.13% 4 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
3.85% 3 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
1.28% 1 lượt
36
5.13% 4 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
1.28% 1 lượt
42
5.13% 4 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
5.13% 4 lượt

Quảng cáo