TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
49 4 lượt 18 2 lượt 96 15 lượt
86 4 lượt 30 2 lượt 48 14 lượt
13 3 lượt 61 2 lượt 86 14 lượt
17 3 lượt 64 2 lượt 88 14 lượt
38 3 lượt 71 2 lượt 30 13 lượt
40 3 lượt 06 1 lượt 42 13 lượt
48 3 lượt 10 1 lượt 56 13 lượt
56 3 lượt 11 1 lượt 05 12 lượt
57 3 lượt 16 1 lượt 26 12 lượt
66 3 lượt 17 1 lượt 45 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
89 1 lượt 96 1 lượt 50 3 lượt
88 1 lượt 93 1 lượt 75 4 lượt
85 1 lượt 87 1 lượt 65 4 lượt
83 1 lượt 80 1 lượt 31 4 lượt
77 1 lượt 74 1 lượt 29 4 lượt
76 1 lượt 69 1 lượt 19 4 lượt
74 1 lượt 59 1 lượt 14 4 lượt
72 1 lượt 56 1 lượt 00 4 lượt
71 1 lượt 47 1 lượt 89 5 lượt
65 1 lượt 43 1 lượt 82 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 07, 09, 14, 18, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 63, 69, 70, 75, 78, 79, 82, 84, 87, 93, 94, 95, 96 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99

Quảng cáo