XS Mega 6/45 01-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.504.128.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 22-10-2021

Kỳ 659: Chủ Nhật, 01-11-2020

  • 06
  • 21
  • 27
  • 30
  • 32
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.227.119
Giải 1 19 10.000.000
Giải 2 684 300.000
Giải 3 11520 30.000

Quảng cáo