XS Mega 6/45 02-12-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 22-09-2021

Kỳ 672: Thứ Tư, 02-12-2020

  • 04
  • 05
  • 07
  • 10
  • 25
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 34.216.388
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1134 300.000
Giải 3 19468 30.000

Quảng cáo