XS Mega 6/45 04-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 763: Chủ Nhật, 04-07-2021

  • 03
  • 14
  • 15
  • 21
  • 26
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 28.743.212
Giải 1 32 10.000.000
Giải 2 972 300.000
Giải 3 16393 30.000

Quảng cáo