XS Mega 6/45 07-03-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22.996.078.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 16-04-2021

Kỳ 712: Chủ Nhật, 07-03-2021

  • 04
  • 12
  • 25
  • 28
  • 33
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 35.534.020
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1422 300.000
Giải 3 22546 30.000

Quảng cáo