XS Mega 6/45 11-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 766: Chủ Nhật, 11-07-2021

  • 02
  • 08
  • 15
  • 17
  • 19
  • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 35.050.968
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 1049 300.000
Giải 3 17162 30.000

Quảng cáo