XS Mega 6/45 11-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 22-09-2021

Kỳ 663: Thứ Tư, 11-11-2020

  • 04
  • 10
  • 12
  • 17
  • 20
  • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.122.882
Giải 1 9 10.000.000
Giải 2 951 300.000
Giải 3 15281 30.000

Quảng cáo