XS Mega 6/45 18-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.164.413.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 18-06-2021

Kỳ 730: Chủ Nhật, 18-04-2021

  • 07
  • 09
  • 15
  • 23
  • 26
  • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 26.021.983
Giải 1 34 10.000.000
Giải 2 1272 300.000
Giải 3 20410 30.000

Quảng cáo