XS Mega 6/45 18-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 769: Chủ Nhật, 18-07-2021

  • 03
  • 08
  • 19
  • 21
  • 25
  • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.017.833
Giải 1 19 10.000.000
Giải 2 844 300.000
Giải 3 13262 30.000

Quảng cáo