XS Mega 6/45 20-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.378.377.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 29-10-2021

Kỳ 667: Thứ Sáu, 20-11-2020

  • 02
  • 17
  • 24
  • 29
  • 31
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 26.126.425
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 835 300.000
Giải 3 13742 30.000

Quảng cáo