XS Mega 6/45 21-02-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27.697.196.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 28-02-2021

Kỳ 706: Chủ Nhật, 21-02-2021

  • 06
  • 07
  • 22
  • 24
  • 27
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 23.887.950
Giải 1 24 10.000.000
Giải 2 1269 300.000
Giải 3 21651 30.000

Quảng cáo