XS Mega 6/45 21-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.106.759.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 25-07-2021

Kỳ 770: Thứ Tư, 21-07-2021

  • 08
  • 10
  • 12
  • 29
  • 34
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.087.964
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 652 300.000
Giải 3 10877 30.000

Quảng cáo