XS Mega 6/45 22-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 668: Chủ Nhật, 22-11-2020

  • 09
  • 16
  • 17
  • 24
  • 32
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.655.19
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 947 300.000
Giải 3 15255 30.000

Quảng cáo