XS Mega 6/45 25-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.164.413.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 18-06-2021

Kỳ 669: Thứ Tư, 25-11-2020

  • 01
  • 05
  • 07
  • 08
  • 25
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 29.360.095
Giải 1 8 10.000.000
Giải 2 1024 300.000
Giải 3 17586 30.000

Quảng cáo