XS Mega 6/45 27-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.504.128.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 22-10-2021

Kỳ 670: Thứ Sáu, 27-11-2020

  • 01
  • 09
  • 12
  • 13
  • 37
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 30.862.326
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 954 300.000
Giải 3 16447 30.000

Quảng cáo