XS Mega 6/45 28-10-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.982.427.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-06-2021

Kỳ 657: Thứ Tư, 28-10-2020

  • 01
  • 04
  • 07
  • 15
  • 35
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.017.582
Giải 1 13 10.000.000
Giải 2 686 300.000
Giải 3 11869 30.000

Quảng cáo