XS Mega 6/45 29-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.563.534.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 20-06-2021

Kỳ 671: Chủ Nhật, 29-11-2020

  • 06
  • 07
  • 14
  • 18
  • 37
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 32.487.853
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1023 300.000
Giải 3 17211 30.000

Quảng cáo