XS Mega 6/45 30-10-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16.164.413.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 18-06-2021

Kỳ 658: Thứ Sáu, 30-10-2020

  • 04
  • 05
  • 14
  • 18
  • 23
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.044.809
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 790 300.000
Giải 3 12456 30.000

Quảng cáo