XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #244 ngày 04/12/2020
G.1 590 940
G.2 310 465 464 365
G.3 060 195 193 950 031 860
KK 353 944 294 566 301 753 846 455

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #243 ngày 02/12/2020
G.1 696 874
G.2 597 138 626 310
G.3 637 916 982 406 906 927
KK 147 792 550 460 146 421 722 844

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #242 ngày 30/11/2020
G.1 472 733
G.2 100 242 907 163
G.3 205 720 102 179 347 227
KK 675 382 215 150 521 672 470 655

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #241 ngày 27/11/2020
G.1 939 257
G.2 556 051 159 380
G.3 491 710 845 132 227 124
KK 092 191 680 338 586 916 930 412

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #240 ngày 25/11/2020
G.1 697 438
G.2 768 033 890 452
G.3 903 520 822 462 659 309
KK 221 156 057 967 223 964 136 349

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #239 ngày 23/11/2020
G.1 277 557
G.2 412 961 921 211
G.3 085 492 647 157 487 866
KK 839 091 807 664 096 384 297 132

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #238 ngày 20/11/2020
G.1 268 488
G.2 301 781 316 913
G.3 752 043 995 976 470 169
KK 207 642 780 154 967 533 048 941

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #237 ngày 18/11/2020
G.1 914 642
G.2 469 005 301 896
G.3 181 177 307 153 938 685
KK 154 276 841 269 806 499 189 905

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #236 ngày 16/11/2020
G.1 571 615
G.2 984 695 144 151
G.3 800 012 404 103 467 948
KK 546 064 068 213 686 855 307 628

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #235 ngày 13/11/2020
G.1 355 413
G.2 331 754 741 821
G.3 598 342 692 373 430 341
KK 032 705 693 706 600 936 385 906

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #234 ngày 11/11/2020
G.1 708 157
G.2 565 525 666 248
G.3 605 451 425 165 793 043
KK 010 094 676 012 863 049 417 592

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #233 ngày 09/11/2020
G.1 065 901
G.2 603 782 015 911
G.3 846 232 629 901 360 661
KK 027 913 611 423 618 027 153 022

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #232 ngày 06/11/2020
G.1 840 262
G.2 372 096 824 142
G.3 730 667 587 775 287 579
KK 058 472 177 147 364 018 458 164

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #231 ngày 04/11/2020
G.1 297 497
G.2 404 083 225 625
G.3 493 122 446 493 783 431
KK 832 695 572 385 372 774 726 996

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000