Kết quả XS Power 6/55 thứ 3

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

53.773.203.000đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Kỳ 509: Thứ Ba, 01-12-2020

 • 06
 • 10
 • 12
 • 24
 • 34
 • 43
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.943.715.400
Jackpot 2 1 4.559.367.200
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 821 500.000
Giải 3 15481 50.000

Quảng cáo

Kỳ 506: Thứ Ba, 24-11-2020

 • 04
 • 07
 • 19
 • 20
 • 22
 • 53
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.305.971.850
Jackpot 2 0 3.932.951.250
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 705 500.000
Giải 3 14055 50.000

Kỳ 503: Thứ Ba, 17-11-2020

 • 06
 • 17
 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.486.427.300
Jackpot 2 0 3.397.446.300
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 520 500.000
Giải 3 11110 50.000

Kỳ 500: Thứ Ba, 10-11-2020

 • 02
 • 05
 • 19
 • 39
 • 48
 • 53
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.119.658.000
Jackpot 2 0 3.967.142.900
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 500 500.000
Giải 3 10395 50.000

Kỳ 497: Thứ Ba, 03-11-2020

 • 02
 • 22
 • 27
 • 46
 • 48
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.591.665.750
Jackpot 2 0 3.464.032.650
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 411 500.000
Giải 3 8315 50.000

Kỳ 494: Thứ Ba, 27-10-2020

 • 03
 • 31
 • 33
 • 36
 • 38
 • 39
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.181.031.300
Jackpot 2 1 3.589.227.950
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 645 500.000
Giải 3 12483 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt