XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50.218.452.300đ

Giá trị jackpot 2

4.367.671.300đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 01-12-2020

Kỳ 508: Thứ Bảy, 28-11-2020

 • 01
 • 20
 • 36
 • 44
 • 45
 • 49
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.218.452.300
Jackpot 2 0 4.367.671.300
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 489 500.000
Giải 3 10045 50.000

Quảng cáo

Kỳ 507: Thứ Năm, 26-11-2020

 • 18
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36
 • 52
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.189.077.850
Jackpot 2 0 4.142.185.250
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 568 500.000
Giải 3 11465 50.000

Kỳ 506: Thứ Ba, 24-11-2020

 • 04
 • 07
 • 19
 • 20
 • 22
 • 53
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.305.971.850
Jackpot 2 0 3.932.951.250
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 705 500.000
Giải 3 14055 50.000

Kỳ 505: Thứ Bảy, 21-11-2020

 • 08
 • 14
 • 19
 • 20
 • 49
 • 51
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.600.432.700
Jackpot 2 0 3.743.446.900
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 563 500.000
Giải 3 11389 50.000

Kỳ 504: Thứ Năm, 19-11-2020

 • 12
 • 15
 • 23
 • 28
 • 45
 • 48
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.989.314.350
Jackpot 2 0 3.564.433.750
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 533 500.000
Giải 3 11511 50.000

Kỳ 503: Thứ Ba, 17-11-2020

 • 06
 • 17
 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.486.427.300
Jackpot 2 0 3.397.446.300
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 520 500.000
Giải 3 11110 50.000

Kỳ 502: Thứ Bảy, 14-11-2020

 • 05
 • 11
 • 15
 • 34
 • 44
 • 48
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.485.472.600
Jackpot 2 0 3.175.118.000
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 526 500.000
Giải 3 10573 50.000

Kỳ 501: Thứ Năm, 12-11-2020

 • 04
 • 20
 • 22
 • 25
 • 43
 • 47
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.909.410.600
Jackpot 2 1 4.166.004.300
Giải 1 1 40.000.000
Giải 2 429 500.000
Giải 3 9220 50.000

Kỳ 500: Thứ Ba, 10-11-2020

 • 02
 • 05
 • 19
 • 39
 • 48
 • 53
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.119.658.000
Jackpot 2 0 3.967.142.900
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 500 500.000
Giải 3 10395 50.000

Kỳ 499: Thứ Bảy, 07-11-2020

 • 12
 • 28
 • 30
 • 33
 • 45
 • 52
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.338.855.450
Jackpot 2 0 3.769.275.950
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 413 500.000
Giải 3 9192 50.000

Kỳ 498: Thứ Năm, 05-11-2020

 • 01
 • 02
 • 06
 • 18
 • 34
 • 51
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.835.526.500
Jackpot 2 0 3.602.239.400
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 391 500.000
Giải 3 8525 50.000

Kỳ 497: Thứ Ba, 03-11-2020

 • 02
 • 22
 • 27
 • 46
 • 48
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.591.665.750
Jackpot 2 0 3.464.032.650
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 411 500.000
Giải 3 8315 50.000

Kỳ 496: Thứ Bảy, 31-10-2020

 • 08
 • 18
 • 19
 • 20
 • 43
 • 54
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 31.074.947.850
Jackpot 2 0 3.287.180.900
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 410 500.000
Giải 3 9366 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt