XSMN Thứ 2 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8155970
G.7273800398
G.69327 6022 90193174 5110 07048919 6587 6921
G.5163683621557
G.423371 74160 42730 48603 60509 86404 9703797045 83876 65230 26916 41820 27520 0025551657 06193 71839 34798 86832 70313 01899
G.331158 1021546249 9936967550 23715
G.2714483666008624
G.1804512226187978
G.ĐB000507108125857708
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô TPHCM Thứ 2, 01/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 07, 09
1 15, 15, 19
2 22, 27
3 30, 36, 37
4 48
5 51, 58
6 60
7 71, 73
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 10, 16
2 20, 20, 25
3 30
4 45, 49
5 55, 59
6 60, 61, 62, 69
7 74, 76
8 -
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/03/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 15, 19
2 21, 24
3 32, 39
4 -
5 50, 57, 57
6 -
7 70, 78
8 87
9 93, 98, 98, 99
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8256433
G.7894510231
G.69050 9639 07902746 1614 72946769 8200 2030
G.5176456911016
G.470494 83127 10371 00012 76269 57288 0003644200 45617 69510 49190 26906 37203 5839979231 86960 11652 02596 79063 69849 77686
G.306486 3524486623 7385665971 44700
G.2686361520810279
G.1980076643673303
G.ĐB594003186258599977

Lô tô TPHCM Thứ 2, 22/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 12
2 25, 27
3 36, 36, 39
4 44
5 50
6 64, 69
7 71
8 86, 88
9 90, 94, 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 06, 08
1 10, 10, 14, 17
2 23
3 36
4 46
5 56, 58
6 64
7 -
8 -
9 90, 91, 94, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 03
1 16
2 -
3 30, 31, 31, 33
4 49
5 52
6 60, 63, 69
7 71, 77, 79
8 86
9 96
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8527255
G.7458870299
G.61530 5196 44561432 4147 37611369 6282 9311
G.5442985167128
G.438172 88029 61826 94869 50073 21718 6316905337 21758 19208 54088 04891 43713 1514805434 54896 19570 12221 90537 34405 93989
G.320166 8557993018 9393567948 66393
G.2495758894355982
G.1839224087520368
G.ĐB569356356099651547

Lô tô TPHCM Thứ 2, 15/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 22, 26, 29, 29
3 30
4 -
5 52, 56, 56, 58
6 66, 69, 69
7 72, 73, 75, 79
8 -
9 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 16, 18
2 -
3 32, 35, 37
4 43, 47, 48
5 58
6 61
7 70, 72, 75
8 88
9 91, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/02/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 21, 28
3 34, 37
4 47, 48
5 55
6 68, 69
7 70
8 82, 82, 89
9 93, 96, 99
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8735824
G.7711577321
G.66308 3409 78736705 2147 51577415 0957 5830
G.5570076858908
G.475778 46773 41235 44775 22681 59093 9203398606 85712 45604 43265 39487 74998 6060719242 72913 04051 16221 98183 50180 00860
G.388973 9376080629 0267954357 35416
G.2677907710813156
G.1948565798407012
G.ĐB502117998163728707

Lô tô TPHCM Thứ 2, 08/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 09
1 11, 17
2 -
3 33, 35
4 -
5 56
6 60
7 73, 73, 73, 73, 75, 78
8 81
9 90, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06, 07, 08
1 12
2 29
3 -
4 47
5 57, 58
6 63, 65
7 77, 79
8 84, 85, 87
9 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 12, 13, 15, 16
2 21, 21, 24
3 30
4 42
5 51, 56, 57, 57
6 60
7 -
8 80, 83
9 -
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8800036
G.7115243425
G.66820 9332 90131144 6902 89167936 1454 2344
G.5534809096685
G.419754 83442 81350 36206 86234 77258 6647907608 90730 26285 22321 67086 08527 5451265780 39762 32390 72548 13053 50450 18619
G.359402 8116549659 0048297115 08434
G.2333036006568856
G.1082071793676707
G.ĐB722174907310480356

Lô tô TPHCM Thứ 2, 01/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 06, 07
1 13, 15
2 20
3 32, 34
4 42, 48
5 50, 54, 58
6 65
7 74, 79
8 80
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 08, 09
1 10, 12, 16
2 21, 27
3 30, 36
4 43, 44
5 59
6 65
7 -
8 82, 85, 86
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 19
2 25
3 34, 36, 36
4 44, 48
5 50, 53, 54, 56, 56
6 62
7 -
8 80, 85
9 90
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8245552
G.7842072811
G.60818 5602 37840096 7362 12872899 9149 2773
G.5287123210414
G.452245 18337 19852 24244 02294 61708 2118099600 81563 48356 90769 04651 70417 0521559107 47910 27514 29410 11302 04853 19065
G.380895 3944621068 6572988656 14880
G.2606602990987885
G.1535099854089452
G.ĐB145583468826757805

Lô tô TPHCM Thứ 2, 25/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 09
1 18
2 24
3 37
4 42, 44, 45, 46
5 52
6 60
7 71
8 80, 83, 84
9 94, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 15, 17
2 21, 26, 29
3 -
4 40
5 51, 55, 56
6 62, 63, 68, 69
7 72
8 87
9 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 07
1 10, 10, 11, 14, 14
2 -
3 -
4 49
5 52, 52, 53, 56
6 65
7 73
8 80, 85
9 99
GiảiTPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8646987
G.7349264832
G.69684 5220 05843754 5055 26291793 5507 0022
G.5052153465198
G.422396 51917 40556 07877 77927 32803 8751793471 32355 35285 44604 10854 77308 1537508410 32689 65788 90813 06619 91708 88535
G.379682 6801433689 9089615582 61545
G.2522793024717826
G.1101276482588106
G.ĐB777204301747500868

Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 14, 17, 17
2 20, 21, 27, 27
3 -
4 49
5 56
6 64
7 77, 79
8 82, 84, 84
9 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 -
2 25, 29
3 -
4 46, 47, 47
5 54, 54, 55, 55
6 64, 69
7 71, 75
8 85, 89
9 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 08
1 10, 13, 19
2 22, 26
3 32, 35
4 45
5 -
6 68
7 -
8 82, 87, 88, 89
9 93, 98

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 2 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Hai trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Hai hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Hai nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 2 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ 2 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ 2 mở thưởng 3 đài bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 2, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Hai

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ hai hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3mien.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Hai để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.