XSMN Thứ 4 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8320647
G.7065222127
G.67558 6461 68426215 4816 79336470 6472 0714
G.5719325232962
G.405993 53444 48080 89559 16888 23744 1234577132 16282 27680 24815 84724 87059 0855786931 79675 09519 85255 58821 60418 11558
G.305120 7740451102 3142126544 70144
G.2077455015142590
G.1134995137472330
G.ĐB279699414303454847
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 20
3 32
4 42, 44, 44, 45, 45
5 58, 59
6 61, 65
7 -
8 80, 88
9 93, 93, 99, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/03/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 06
1 15, 15, 16
2 21, 22, 23, 24
3 32, 33
4 -
5 51, 57, 59
6 -
7 74
8 80, 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 18, 19
2 21, 27
3 30, 31
4 44, 44, 47, 47
5 55, 58
6 62
7 70, 72, 75
8 -
9 90
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8881538
G.7578225802
G.60653 8217 34112165 5067 05697250 2618 1967
G.5947621655684
G.448901 93341 49473 45969 16624 41649 6230532000 05328 56819 25636 88257 06911 9147801664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
G.336599 2863721683 3694279690 58224
G.2073669885248184
G.1391819479598909
G.ĐB967014436986062911

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 11, 14, 17
2 24
3 37
4 41, 49
5 53
6 66, 69
7 73, 76, 78
8 81, 88
9 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 11, 15, 19
2 25, 28
3 36
4 42
5 52, 57
6 65, 65, 67, 69
7 78
8 83, 86
9 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 09
1 11, 12, 14, 18
2 24, 24, 27
3 38
4 46
5 50
6 64, 67
7 -
8 84, 84
9 90
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8237299
G.7051451549
G.69487 7429 52044177 4222 85153341 4267 5194
G.5542951588491
G.447393 33118 03615 74589 14323 28882 4613360726 57162 99034 03554 20165 29452 8344738686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
G.389123 0953444721 1735103207 90551
G.2940538321521444
G.1075642345968309
G.ĐB754727948595149211

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 18
2 23, 23, 23, 27, 29, 29
3 33, 34
4 -
5 51, 53
6 64
7 -
8 82, 87, 89
9 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 15
2 21, 22, 26
3 34
4 47
5 51, 51, 52, 54, 58, 59
6 62, 65
7 72, 77
8 -
9 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 09
1 11
2 -
3 -
4 41, 44, 49, 49
5 51
6 67
7 -
8 81, 86, 87, 87
9 91, 94, 96, 99
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8587806
G.7878698860
G.60424 2677 99864917 7299 74144852 9917 3685
G.5706036130656
G.453532 47520 75556 96869 87308 69139 7036246579 90408 03391 97794 91138 12968 4855339863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
G.317883 1891792054 6011307182 67207
G.2407927816680949
G.1295677625310719
G.ĐB465677828101365159

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 17
2 20, 24
3 32, 39
4 -
5 56, 58
6 60, 62, 67, 69
7 77, 77, 78
8 83, 86
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 13, 13, 14, 17
2 -
3 38
4 -
5 53, 53, 54
6 66, 68
7 78, 79
8 -
9 91, 94, 98, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 07
1 17, 19
2 -
3 -
4 49
5 52, 56, 59
6 60, 63, 66
7 73, 73
8 81, 82, 85
9 93
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8475031
G.7936250637
G.64337 9157 97179958 7481 38099897 2802 5532
G.5205711260098
G.418386 67682 42362 49623 38384 55225 8546235978 02994 33877 69212 38217 16411 8291361136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
G.338353 8003137645 4320669441 40905
G.2551209690827803
G.1984791327070176
G.ĐB665134097062673728

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 20, 23, 25
3 31, 34, 36, 37
4 47
5 53, 57, 57
6 62, 62
7 79
8 82, 84, 86
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 09
1 11, 12, 13, 17
2 26
3 -
4 45
5 50, 50, 58
6 62
7 70, 77, 78
8 81
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 05
1 10, 18
2 28
3 31, 32, 36, 37
4 41, 42
5 51, 58
6 -
7 76
8 80
9 97, 98
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8588204
G.7116378470
G.67018 0631 02730531 6638 19651103 8362 0689
G.5088810680088
G.486844 88808 64573 68574 00925 55043 8073870504 71194 41580 72053 52849 90942 6652290403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
G.364202 1185843425 9783374887 44289
G.2802466938439512
G.1719594962630538
G.ĐB330623770287799366

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 16, 18
2 23, 25
3 31, 38
4 43, 44, 46
5 58, 58, 59
6 -
7 73, 73, 74
8 88
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 22, 25, 26
3 31, 33, 38
4 42, 49
5 53
6 65, 68
7 78
8 80, 82, 84, 87
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 04, 07
1 12
2 26
3 31, 35, 38
4 -
5 -
6 62, 66
7 70, 72
8 87, 88, 89, 89
9 91
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8676444
G.7378247680
G.68215 2395 68188563 7304 81479254 8700 9991
G.5601639353910
G.497195 53335 36745 01728 94180 32228 7995239511 95191 64248 99649 86825 33641 6676112832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
G.327532 9224972476 8893659400 18533
G.2738495203939440
G.1589740152069708
G.ĐB399042285895779026

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 18
2 28, 28
3 32, 35
4 42, 45, 49, 49
5 52
6 67
7 74, 78
8 80
9 95, 95

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 20, 25
3 35, 36, 39
4 41, 47, 47, 48, 49
5 -
6 61, 63, 64
7 76
8 -
9 91, 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 08
1 10
2 23, 26
3 32, 33
4 40, 44
5 51, 54
6 63, 67
7 75
8 80, 84
9 91

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 4 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Tư trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Tư hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Tư nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3mien.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 4 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Tư đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ tư mở thưởng 3 đài bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 4, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Tư

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ tư  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3mien.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Tư để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.