XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 93 83 50
G.7 183 540 991
G.6 6613 2039 7397 4864 4611 0947 1593 9689 7675
G.5 7018 4951 4621
G.4 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242
G.3 14083 98051 24332 04670 09540 74217
G.2 86529 22312 77489
G.1 00477 12501 51659
G.ĐB 603521 817551 845213

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 18
2 21, 27, 29
3 39
4 45
5 51, 54
6 61
7 71, 72, 77
8 83, 83
9 93, 97, 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 11, 12
2 22, 25
3 32
4 40, 47
5 51, 51, 56
6 64, 67
7 70
8 83, 83
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17
2 21
3 -
4 40, 41, 42, 43
5 50, 59
6 65
7 75, 76, 79
8 82, 89, 89
9 91, 93
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 15 98 69
G.7 578 459 983
G.6 6351 2920 7736 6060 1404 9559 3320 5492 3376
G.5 0140 8992 2244
G.4 66631 76494 88069 62387 09253 65552 73563 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632 52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978
G.3 48113 64025 42227 74943 23200 48253
G.2 26006 36815 80826
G.1 14168 06796 79951
G.ĐB 128250 869657 620024

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 15
2 20, 25
3 31, 36
4 40
5 50, 51, 52, 53
6 63, 68, 69
7 78
8 87
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 15, 16
2 27
3 31, 32
4 43, 43
5 57, 59, 59
6 60, 66
7 -
8 -
9 92, 96, 96, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 -
2 20, 24, 26
3 34
4 44
5 51, 53, 57
6 66, 69
7 76, 78
8 83, 84
9 91, 92
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 45 68 81
G.7 098 016 548
G.6 2059 1885 3231 9774 8447 9940 3372 1314 5720
G.5 1991 6165 1644
G.4 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320
G.3 37629 77750 91845 42036 37599 97439
G.2 28148 73883 46282
G.1 80714 06933 91820
G.ĐB 423730 844599 493965

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14
2 29, 29
3 30, 31
4 41, 45, 48, 48
5 50, 59
6 -
7 -
8 85, 87, 89
9 91, 98, 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 16, 18
2 27
3 33, 36
4 40, 45, 47
5 -
6 65, 68, 69
7 70, 74
8 81, 83
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 20, 20, 20, 26, 27
3 34, 39
4 44, 48, 49
5 -
6 65, 67
7 72
8 81, 82, 82
9 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 31 52 28
G.7 034 802 010
G.6 5363 5671 4596 6805 5052 6567 7799 8198 2919
G.5 3476 6601 9493
G.4 32244 68935 70372 98320 70809 36080 69505 08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482 60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052
G.3 17980 84770 14566 10272 92865 91992
G.2 15031 85737 07358
G.1 17743 33860 28757
G.ĐB 595385 825397 946973

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 26/08/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 -
2 20
3 31, 31, 34, 35
4 43, 44
5 -
6 63
7 70, 71, 72, 76
8 80, 80, 85
9 96

Lô tô Bình Định Thứ 5, 26/08/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 05, 07
1 -
2 26
3 30, 37
4 -
5 52, 52, 53
6 60, 66, 67
7 72, 76
8 82
9 97, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 26/08/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 10, 19, 19
2 27, 28
3 37
4 -
5 52, 55, 57, 57, 58
6 65
7 73
8 -
9 92, 93, 98, 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 91 00 28
G.7 357 026 087
G.6 5054 6710 5220 9211 0960 1605 3598 9918 0922
G.5 2115 7422 2407
G.4 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125
G.3 85834 10600 38175 88363 89616 15401
G.2 59482 40725 27953
G.1 88574 41339 78194
G.ĐB 910642 091975 543468

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/08/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 09
1 10, 15
2 20
3 34, 36
4 42, 47
5 52, 54, 57
6 -
7 74, 79
8 82, 88
9 91

Lô tô Bình Định Thứ 5, 19/08/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 06
1 11
2 22, 23, 25, 26
3 35, 39
4 45, 49
5 -
6 60, 63
7 75, 75, 78
8 85
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 19/08/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 12, 16, 18
2 22, 22, 25, 28, 29
3 -
4 -
5 53, 53
6 68
7 74, 74
8 87
9 94, 98
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 85 35
G.7 457 314 389
G.6 9606 3484 7956 6576 1101 7390 4625 8127 9512
G.5 2614 6432 8141
G.4 80536 03085 88121 38935 73777 10260 81150 34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041 73405 93848 50782 28598 21589 40505 88529
G.3 28694 88507 13117 92847 84804 21791
G.2 27977 67799 90307
G.1 37072 05322 39690
G.ĐB 052062 110565 799350

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 12/08/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 14
2 20, 21
3 35, 36
4 -
5 50, 56, 57
6 60, 62
7 72, 77, 77
8 84, 85
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 12/08/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 12, 13, 14, 17
2 22
3 32, 32
4 41, 47
5 -
6 65
7 76, 79
8 85, 86
9 90, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 12/08/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 05, 07
1 12
2 25, 27, 29
3 35
4 41, 48
5 50
6 -
7 -
8 82, 89, 89
9 90, 91, 98
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 35 83 51
G.7 040 013 554
G.6 0110 8899 4563 0113 6571 8640 2133 5358 2972
G.5 7141 6605 6222
G.4 51538 95327 32668 31566 54463 58408 29312 92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934 24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869
G.3 53485 71329 53614 17786 30943 77404
G.2 49642 91583 53125
G.1 10791 29959 24758
G.ĐB 738313 845534 257192

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 10, 12, 13
2 27, 29
3 35, 38
4 40, 41, 42
5 -
6 63, 63, 66, 68
7 -
8 85
9 91, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 13, 14
2 26, 28
3 34, 34, 36
4 40
5 59
6 63
7 71, 75
8 83, 83, 86
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 18
2 22, 23, 25
3 31, 33
4 43
5 51, 54, 58, 58, 58
6 69
7 72
8 -
9 92, 97

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền https://xosotienphat.com/  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 5 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 5 mở thưởng 3 đài bao gồm Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ năm hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://xosotienphat.com/

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.RSS Kết quả xổ số

Copyright 2020 Kết quả xổ số Miền bắc - kqxs3mien.net
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website chính thức của công ty xổ số các tỉnh
Đổi số trúng | Xổ Số Thủ Đô | Quay thử thần tài | ttxsmn ghế mây game nổ hũ uy tín

DMCA.com Protection Status