XSMT Thứ 7 | XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8563196
G.7878502404
G.62648 2662 81938889 3632 11044527 2467 4685
G.5497940579125
G.422492 21282 66164 82582 76640 46639 5056325582 44741 59781 71169 69836 41137 0153220681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
G.397395 4981069069 7261781121 30015
G.2724651494468721
G.1585666981218160
G.ĐB017250854445780114

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 -
3 39
4 40, 48
5 50, 56
6 62, 63, 64, 65, 66
7 78, 79
8 82, 82
9 92, 93, 95

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/03/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 12, 17
2 -
3 31, 32, 32, 36, 37
4 41, 44, 45
5 57
6 69, 69
7 -
8 81, 82, 89
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 14, 15
2 21, 21, 25, 27, 28
3 -
4 -
5 -
6 60, 67, 67
7 70, 70
8 81, 85, 88
9 96
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8768322
G.7612623481
G.62053 4860 86549196 0448 81546299 4251 9008
G.5973418966153
G.410458 10246 09336 52418 23913 56346 8363539520 44010 66648 77879 06931 22586 4620930293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
G.316097 1350216264 4333875301 90131
G.2354555667665959
G.1694931646321395
G.ĐB515085007360728251

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 13, 18
2 -
3 34, 35, 36
4 46, 46
5 53, 54, 55, 58
6 60
7 76
8 85
9 93, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/02/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 10
2 20, 23
3 31, 38
4 48, 48
5 54
6 60, 63, 64
7 76, 79
8 83, 86
9 96, 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 08
1 -
2 22, 22
3 30, 31
4 43
5 51, 51, 53, 56, 59
6 -
7 79
8 81
9 93, 95, 99
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8025290
G.7242134558
G.67322 3562 25488715 9890 25994749 6899 5947
G.5654510779066
G.431091 79115 79545 31527 03455 30692 7931674848 90284 03085 70250 82465 48835 3922031858 00739 56610 77253 99246 16367 11087
G.317300 8253497761 8248108416 58366
G.2985880496036993
G.1180371970142976
G.ĐB555802468451706788

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 02
1 15, 16
2 22, 27
3 34, 37
4 42, 45, 45, 48
5 55
6 62
7 -
8 88
9 91, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 20
3 34, 35
4 48
5 50, 51, 52
6 60, 61, 65
7 77
8 81, 84, 85
9 90, 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 16
2 -
3 39
4 46, 47, 49
5 53, 58, 58
6 66, 66, 67
7 76
8 87, 88
9 90, 93, 99
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8480214
G.7592684450
G.65901 5737 40404411 5694 55274334 4189 1948
G.5869372368286
G.407381 42579 63496 55677 53404 32672 6633350651 77756 86509 25225 17484 24937 1509647198 13663 31107 49764 94034 60534 19390
G.305065 9658335733 0952749395 36774
G.2315057779754251
G.1244454385915925
G.ĐB262891227673766911

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 05
1 -
2 -
3 33, 37
4 40, 45, 48
5 -
6 65
7 72, 77, 79
8 81, 83
9 91, 92, 93, 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 11
2 25, 27, 27
3 33, 36, 37
4 -
5 51, 56, 59
6 -
7 73
8 84, 84
9 94, 96, 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 14
2 25
3 34, 34, 34
4 48
5 50, 51
6 63, 64
7 74
8 86, 89
9 90, 95, 98
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8961831
G.7436277197
G.67950 2404 31428874 1490 80450624 6585 7033
G.5006071194181
G.441796 73067 95072 71021 56475 74440 9183750413 15043 38395 69850 60238 82048 6731319574 48007 16308 34480 97637 89492 50824
G.348640 5879719908 8175797703 93926
G.2029785802799432
G.1070031811327839
G.ĐB548102840260516837

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 04
1 -
2 21
3 36, 37
4 40, 40, 42
5 50
6 60, 67
7 72, 75, 78
8 -
9 96, 96, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 13, 13, 18, 19
2 27
3 38
4 43, 45, 48
5 50, 57
6 60
7 74, 77
8 -
9 90, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 08
1 -
2 24, 24, 26
3 31, 32, 33, 37, 37, 39
4 -
5 -
6 -
7 74
8 80, 81, 85
9 92, 97
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8139110
G.7512351070
G.65793 3616 88879495 6859 85320654 9877 2698
G.5712988674699
G.482440 47052 10272 66288 96580 53366 3210139069 40816 50978 21924 16669 98263 3207667162 18594 74692 66957 54481 23830 74751
G.306906 6447091258 8243598281 62596
G.2913899166887693
G.1723801828295136
G.ĐB995913760086366082

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 12, 13, 13, 16
2 29
3 -
4 40
5 52
6 66
7 70, 72
8 80, 80, 87, 88, 89
9 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 16
2 24
3 32, 35
4 -
5 51, 58, 59
6 63, 67, 68, 69, 69
7 76, 78
8 82, 86
9 91, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 -
3 30, 36
4 -
5 51, 54, 57
6 62
7 70, 77
8 81, 81, 82
9 92, 93, 94, 96, 98, 99
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8813625
G.7870523407
G.67159 3248 72307696 2056 77569997 4440 3436
G.5482842470246
G.416137 93823 98892 74866 63777 61750 3773618645 19406 11102 62735 31500 87342 7620351850 67480 18509 67424 52719 60232 78578
G.389648 6824649897 4341156811 68567
G.2106617480135093
G.1151794846966722
G.ĐB198182668668957784

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 28
3 30, 36, 37
4 46, 48, 48
5 50, 59
6 61, 66
7 70, 77, 79
8 81, 82
9 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 02, 03, 06
1 11
2 23
3 35, 36
4 42, 45, 47
5 56, 56
6 68, 69
7 -
8 -
9 96, 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 11, 19
2 22, 24, 25
3 32, 36
4 40, 46
5 50
6 67
7 78
8 80, 84
9 93, 97

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 7 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Bảy trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Bảy hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Bảy nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3mien.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 7 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 7 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 7 mở thưởng 3 đài bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông, đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 7, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Bảy

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ bảy hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Bảy để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi