XSST 21/10/2020 - Thứ 4

Giải
G.8 03
G.7 412
G.6 7734 2010 7600
G.5 5189
G.4 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142
G.3 45647 39070
G.2 60397
G.1 51004
G.ĐB 710023
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00, 03, 04, 07
1 10, 12
2 23
3 34
4 42, 47, 48
5 57
6 -
7 70
8 83, 85, 89
9 97, 97