Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 5 ngày 30/11/2023

 • 09 13 21 28 50 54 51

  Giá trị Jackpot 1: 46,969,203,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,086,792,750 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 46,969,203,000
  Jackpot 2 | 0 4,086,792,750
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 562 500.000
  Giải ba 12,592 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 28/11/2023

 • 10 24 47 48 52 55 28

  Giá trị Jackpot 1: 44,717,168,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,836,566,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 44,717,168,550
  Jackpot 2 | 0 3,836,566,700
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 527 500.000
  Giải ba 11,951 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 25/11/2023

 • 07 09 10 17 25 53 49

  Giá trị Jackpot 1: 42,235,023,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,560,772,750 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 42,235,023,000
  Jackpot 2 | 0 3,560,772,750
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 687 500.000
  Giải ba 14,059 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 23/11/2023

 • 04 06 26 33 52 55 15

  Giá trị Jackpot 1: 40,785,765,150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,399,744,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40,785,765,150
  Jackpot 2 | 0 3,399,744,100
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 413 500.000
  Giải ba 9,819 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 21/11/2023

 • 03 07 16 37 39 51 09

  Giá trị Jackpot 1: 38,984,117,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,199,561,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38,984,117,250
  Jackpot 2 | 0 3,199,561,000
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 608 500.000
  Giải ba 12,852 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 18/11/2023

 • 01 07 10 14 28 29 02

  Giá trị Jackpot 1: 37,188,068,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,137,295,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 37,188,068,250
  Jackpot 2 | 1 3,137,295,700
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 667 500.000
  Giải ba 12,430 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 16/11/2023

 • 03 05 10 18 44 49 28

  Giá trị Jackpot 1: 35,952,406,950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,225,328,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35,952,406,950
  Jackpot 2 | 1 4,225,328,000
  Giải nhất 3 40.000.000
  Giải nhì 461 500.000
  Giải ba 10,564 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 14/11/2023

 • 04 09 12 15 22 38 40

  Giá trị Jackpot 1: 34,196,392,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,030,215,300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34,196,392,650
  Jackpot 2 | 0 4,030,215,300
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 754 500.000
  Giải ba 13,994 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 11/11/2023

 • 02 03 04 19 41 42 23

  Giá trị Jackpot 1: 32,810,830,500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,876,263,950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 32,810,830,500
  Jackpot 2 | 0 3,876,263,950
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 461 500.000
  Giải ba 10,208 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 09/11/2023

 • 08 17 24 34 39 48 44

  Giá trị Jackpot 1: 31,420,540,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,721,787,300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31,420,540,650
  Jackpot 2 | 0 3,721,787,300
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 429 500.000
  Giải ba 9,408 50.000