XSST - SXST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST - XS đài Sóc Trăng 29/11/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 29/11/2023
Giải 8 65
Giải 7 178
Giải 6 400358920070
Giải 5 5968
Giải 4 18783002604550039917069105105739102
Giải 3 8886994860
Giải 2 35061
Giải 1 76555
ĐB 531531
Đầu Đuôi
0 00, 02, 03
1 10, 17
2
3 31
4
5 55, 57
6 60, 60, 61, 65, 68, 69
7 70, 78
8 83
9 92
Đầu Đuôi
00, 10, 60, 60, 70 0
31, 61 1
02, 92 2
03, 83 3
4
55, 65 5
6
17, 57 7
68, 78 8
69 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXST - XS đài Sóc Trăng 22/11/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 22/11/2023
Giải 8 31
Giải 7 366
Giải 6 531004243016
Giải 5 4812
Giải 4 32311379402134771857979007730906614
Giải 3 5730867141
Giải 2 30522
Giải 1 10681
ĐB 107700
Đầu Đuôi
0 00, 00, 08, 09
1 10, 11, 12, 14, 16
2 22, 24
3 31
4 40, 41, 47
5 57
6 66
7
8 81
9
Đầu Đuôi
00, 00, 10, 40 0
11, 31, 41, 81 1
12, 22 2
3
14, 24 4
5
16, 66 6
47, 57 7
08 8
09 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXST - So xo Sóc Trăng 15/11/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 15/11/2023
Giải 8 27
Giải 7 298
Giải 6 695931034846
Giải 5 9805
Giải 4 71031493254195764763197147711848648
Giải 3 2045158587
Giải 2 10456
Giải 1 33800
ĐB 341328
Đầu Đuôi
0 00, 03, 05
1 14, 18
2 25, 27, 28
3 31
4 46, 48
5 51, 56, 57, 59
6 63
7
8 87
9 98
Đầu Đuôi
00 0
31, 51 1
2
03, 63 3
14 4
05, 25 5
46, 56 6
27, 57, 87 7
18, 28, 48, 98 8
59 9

XSST - SX Sóc Trăng 08/11/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 08/11/2023
Giải 8 34
Giải 7 672
Giải 6 628130320371
Giải 5 4789
Giải 4 34933478177571843158645380537233345
Giải 3 3519352039
Giải 2 56237
Giải 1 05680
ĐB 449099
Đầu Đuôi
0
1 17, 18
2
3 32, 33, 34, 37, 38, 39
4 45
5 58
6
7 71, 72, 72
8 80, 81, 89
9 93, 99
Đầu Đuôi
80 0
71, 81 1
32, 72, 72 2
33, 93 3
34 4
45 5
6
17, 37 7
18, 38, 58 8
39, 89, 99 9

KQXS ST - KQXS Sóc Trăng 01/11/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 01/11/2023
Giải 8 16
Giải 7 833
Giải 6 297617064388
Giải 5 8588
Giải 4 88682725022754616702368316298906517
Giải 3 0998207470
Giải 2 29674
Giải 1 59251
ĐB 713125
Đầu Đuôi
0 02, 02, 06
1 16, 17
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6
7 70, 74, 76
8 82, 82, 88, 88, 89
9
Đầu Đuôi
70 0
31, 51 1
02, 02, 82, 82 2
33 3
74 4
25 5
06, 16, 46, 76 6
17 7
88, 88 8
89 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 25/10/2023
Giải 8 18
Giải 7 389
Giải 6 685302387419
Giải 5 0486
Giải 4 24377688346162562838671635686949398
Giải 3 7977340365
Giải 2 91041
Giải 1 23143
ĐB 300191
Đầu Đuôi
0
1 18, 19
2 25
3 34, 38, 38
4 41, 43
5 53
6 63, 65, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Đầu Đuôi
0
41, 91 1
2
43, 53, 63, 73 3
34 4
25, 65 5
86 6
77 7
18, 38, 38, 98 8
19, 69, 89 9

XSKTST - XSKT Sóc Trăng 18/10/2023

XSMN » XSST Thứ 4 » XSST 18/10/2023
Giải 8 10
Giải 7 754
Giải 6 441594472636
Giải 5 7380
Giải 4 92550011227279139788683065638644189
Giải 3 5358964948
Giải 2 96631
Giải 1 39413
ĐB 717533
Đầu Đuôi
0 06
1 10, 13, 15
2 22
3 31, 33, 36
4 47, 48
5 50, 54
6
7
8 80, 86, 88, 89, 89
9 91
Đầu Đuôi
10, 50, 80 0
31, 91 1
22 2
13, 33 3
54 4
15 5
06, 36, 86 6
47 7
48, 88 8
89, 89 9

XSST - SXST - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Sóc Trăng được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Sóc Trăng. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Sóc Trăng (XSMN ST) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Sóc Trăng

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay