XSDT - SXDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT - XS đài Đồng Tháp 27/05/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 27/05/2024
Giải 8 45
Giải 7 559
Giải 6 991931112550
Giải 5 5832
Giải 4 67307561006512654553230145492360575
Giải 3 1000569028
Giải 2 01040
Giải 1 00198
ĐB 575556
Đầu Đuôi
0 00, 05, 07
1 11, 14, 19
2 23, 26, 28
3 32
4 40, 45
5 50, 53, 56, 59
6
7 75
8
9 98
Đầu Đuôi
00, 40, 50 0
11 1
32 2
23, 53 3
14 4
05, 45, 75 5
26, 56 6
07 7
28, 98 8
19, 59 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXDT - XS đài Đồng Tháp 20/05/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 20/05/2024
Giải 8 53
Giải 7 452
Giải 6 432667679475
Giải 5 8579
Giải 4 02542486007163740175162634230969548
Giải 3 7533005031
Giải 2 82289
Giải 1 79275
ĐB 982772
Đầu Đuôi
0 00, 09
1
2 26
3 30, 31, 37
4 42, 48
5 52, 53
6 63, 67
7 72, 75, 75, 75, 79
8 89
9
Đầu Đuôi
00, 30 0
31 1
42, 52, 72 2
53, 63 3
4
75, 75, 75 5
26 6
37, 67 7
48 8
09, 79, 89 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXDT - So xo Đồng Tháp 13/05/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 13/05/2024
Giải 8 64
Giải 7 214
Giải 6 991874770377
Giải 5 3667
Giải 4 15620426002007777466457366561037891
Giải 3 7728081465
Giải 2 27762
Giải 1 51682
ĐB 031128
Đầu Đuôi
0 00
1 10, 14, 18
2 20, 28
3 36
4
5
6 62, 64, 65, 66, 67
7 77, 77, 77
8 80, 82
9 91
Đầu Đuôi
00, 10, 20, 80 0
91 1
62, 82 2
3
14, 64 4
65 5
36, 66 6
67, 77, 77, 77 7
18, 28 8
9

XSDT - SX Đồng Tháp 06/05/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 06/05/2024
Giải 8 71
Giải 7 932
Giải 6 006811107296
Giải 5 9557
Giải 4 60389113398996846397282138741075131
Giải 3 4698978291
Giải 2 63877
Giải 1 96193
ĐB 654038
Đầu Đuôi
0
1 10, 10, 13
2
3 31, 32, 38, 39
4
5 57
6 68, 68
7 71, 77
8 89, 89
9 91, 93, 96, 97
Đầu Đuôi
10, 10 0
31, 71, 91 1
32 2
13, 93 3
4
5
96 6
57, 77, 97 7
38, 68, 68 8
39, 89, 89 9

KQXS DT - KQXS Đồng Tháp 29/04/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 29/04/2024
Giải 8 48
Giải 7 417
Giải 6 823150113447
Giải 5 5177
Giải 4 38185289931771902258116959581288062
Giải 3 8258180859
Giải 2 53483
Giải 1 00449
ĐB 994054
Đầu Đuôi
0
1 11, 12, 17, 19
2
3 31
4 47, 48, 49
5 54, 58, 59
6 62
7 77
8 81, 83, 85
9 93, 95
Đầu Đuôi
0
11, 31, 81 1
12, 62 2
83, 93 3
54 4
85, 95 5
6
17, 47, 77 7
48, 58 8
19, 49, 59 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 22/04/2024
Giải 8 36
Giải 7 717
Giải 6 246552941957
Giải 5 8845
Giải 4 91257224431609047153811404522140404
Giải 3 1759784172
Giải 2 23089
Giải 1 78848
ĐB 760456
Đầu Đuôi
0 04
1 17
2 21
3 36
4 40, 43, 45, 48
5 53, 56, 57, 57
6 65
7 72
8 89
9 90, 94, 97
Đầu Đuôi
40, 90 0
21 1
72 2
43, 53 3
04, 94 4
45, 65 5
36, 56 6
17, 57, 57, 97 7
48 8
89 9

XSKTDT - XSKT Đồng Tháp 15/04/2024

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 15/04/2024
Giải 8 41
Giải 7 833
Giải 6 541469508819
Giải 5 5548
Giải 4 60543961227736702549586538481892788
Giải 3 9112749515
Giải 2 26044
Giải 1 51884
ĐB 746822
Đầu Đuôi
0
1 14, 15, 18, 19
2 22, 22, 27
3 33
4 41, 43, 44, 48, 49
5 50, 53
6 67
7
8 84, 88
9
Đầu Đuôi
50 0
41 1
22, 22 2
33, 43, 53 3
14, 44, 84 4
15 5
6
27, 67 7
18, 48, 88 8
19, 49 9

XSDT - SXDT - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Đồng Tháp được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Đồng Tháp. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Đồng Tháp (XSMN DT) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Đồng Tháp

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay