XSDT - SXDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT - XS đài Đồng Tháp 27/11/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 27/11/2023
Giải 8 48
Giải 7 096
Giải 6 648875659470
Giải 5 5202
Giải 4 25010536196863758441274995120111329
Giải 3 0966858849
Giải 2 80122
Giải 1 10467
ĐB 239358
Đầu Đuôi
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 41, 48, 49
5 58
6 65, 67, 68
7 70
8 88
9 96, 99
Đầu Đuôi
10, 70 0
01, 41 1
02, 22 2
3
4
65 5
96 6
37, 67 7
48, 58, 68, 88 8
19, 29, 49, 99 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXDT - XS đài Đồng Tháp 20/11/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 20/11/2023
Giải 8 27
Giải 7 423
Giải 6 047373960809
Giải 5 3159
Giải 4 25078371294538204625476199329780165
Giải 3 0324717028
Giải 2 55093
Giải 1 85030
ĐB 463710
Đầu Đuôi
0 09
1 10, 19
2 23, 25, 27, 28, 29
3 30
4 47
5 59
6 65
7 73, 78
8 82
9 93, 96, 97
Đầu Đuôi
10, 30 0
1
82 2
23, 73, 93 3
4
25, 65 5
96 6
27, 47, 97 7
28, 78 8
09, 19, 29, 59 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXDT - So xo Đồng Tháp 13/11/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 13/11/2023
Giải 8 72
Giải 7 041
Giải 6 733754943001
Giải 5 6425
Giải 4 83465201691135677649715554551551775
Giải 3 6338873254
Giải 2 40295
Giải 1 36093
ĐB 494745
Đầu Đuôi
0 01
1 15
2 25
3 37
4 41, 45, 49
5 54, 55, 56
6 65, 69
7 72, 75
8 88
9 93, 94, 95
Đầu Đuôi
0
01, 41 1
72 2
93 3
54, 94 4
15, 25, 45, 55, 65, 75, 95 5
56 6
37 7
88 8
49, 69 9

XSDT - SX Đồng Tháp 06/11/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 06/11/2023
Giải 8 29
Giải 7 320
Giải 6 350265923070
Giải 5 1281
Giải 4 82940443795867392682322948535078355
Giải 3 0644856841
Giải 2 45810
Giải 1 59423
ĐB 749865
Đầu Đuôi
0 02
1 10
2 20, 23, 29
3
4 40, 41, 48
5 50, 55
6 65
7 70, 73, 79
8 81, 82
9 92, 94
Đầu Đuôi
10, 20, 40, 50, 70 0
41, 81 1
02, 82, 92 2
23, 73 3
94 4
55, 65 5
6
7
48 8
29, 79 9

KQXS DT - KQXS Đồng Tháp 30/10/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 30/10/2023
Giải 8 97
Giải 7 403
Giải 6 942763079270
Giải 5 9678
Giải 4 59743180214640924234079897880917049
Giải 3 9602071723
Giải 2 04452
Giải 1 61877
ĐB 110959
Đầu Đuôi
0 03, 07, 09, 09
1
2 20, 21, 23, 27
3 34
4 43, 49
5 52, 59
6
7 70, 77, 78
8 89
9 97
Đầu Đuôi
20, 70 0
21 1
52 2
03, 23, 43 3
34 4
5
6
07, 27, 77, 97 7
78 8
09, 09, 49, 59, 89 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 23/10/2023
Giải 8 29
Giải 7 432
Giải 6 702742869642
Giải 5 6793
Giải 4 72862095678021458421102955045451824
Giải 3 1984805741
Giải 2 80726
Giải 1 89728
ĐB 569478
Đầu Đuôi
0
1 14
2 21, 24, 26, 27, 28, 29
3 32
4 41, 42, 48
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 93, 95
Đầu Đuôi
0
21, 41 1
32, 42, 62 2
93 3
14, 24, 54 4
95 5
26, 86 6
27, 67 7
28, 48, 78 8
29 9

XSKTDT - XSKT Đồng Tháp 16/10/2023

XSMN » XSDT Thứ 2 » XSDT 16/10/2023
Giải 8 53
Giải 7 957
Giải 6 467416614878
Giải 5 4959
Giải 4 93854018561979650225736345532844936
Giải 3 4250535180
Giải 2 77777
Giải 1 68124
ĐB 726635
Đầu Đuôi
0 05
1
2 24, 25, 28
3 34, 35, 36
4
5 53, 54, 56, 57, 59
6 61
7 74, 77, 78
8 80
9 96
Đầu Đuôi
80 0
61 1
2
53 3
24, 34, 54, 74 4
05, 25, 35 5
36, 56, 96 6
57, 77 7
28, 78 8
59 9

XSDT - SXDT - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Đồng Tháp được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Đồng Tháp. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Đồng Tháp (XSMN DT) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Đồng Tháp

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay