XSKH - SXKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH - XS đài Khánh Hòa 29/05/2024

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 29/05/2024
Giải 8 21
Giải 7 552
Giải 6 932922745079
Giải 5 8944
Giải 4 35202365937799111864214734976215619
Giải 3 2612763914
Giải 2 18628
Giải 1 16049
ĐB 749809
Đầu Đuôi
0 02, 09
1 14, 19
2 21, 27, 28, 29
3
4 44, 49
5 52
6 62, 64
7 73, 74, 79
8
9 91, 93
Đầu Đuôi
0
21, 91 1
02, 52, 62 2
73, 93 3
14, 44, 64, 74 4
5
6
27 7
28 8
09, 19, 29, 49, 79 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXKH - XS đài Khánh Hòa 26/05/2024

XSMT » XSKH Chủ Nhật » XSKH 26/05/2024
Giải 8 79
Giải 7 285
Giải 6 519634813243
Giải 5 8751
Giải 4 98918210979233465407284832538485512
Giải 3 0283996116
Giải 2 85452
Giải 1 83429
ĐB 051987
Đầu Đuôi
0 07
1 12, 16, 18
2 29
3 34, 39
4 43
5 51, 52
6
7 79
8 81, 83, 84, 85, 87
9 96, 97
Đầu Đuôi
0
51, 81 1
12, 52 2
43, 83 3
34, 84 4
85 5
16, 96 6
07, 87, 97 7
18 8
29, 39, 79 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXKH - So xo Khánh Hòa 22/05/2024

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 22/05/2024
Giải 8 01
Giải 7 657
Giải 6 391677199904
Giải 5 3815
Giải 4 36423291438404427784458612025299028
Giải 3 1460773089
Giải 2 30175
Giải 1 38925
ĐB 890557
Đầu Đuôi
0 01, 04, 07
1 15, 16, 19
2 23, 25, 28
3
4 43, 44
5 52, 57, 57
6 61
7 75
8 84, 89
9
Đầu Đuôi
0
01, 61 1
52 2
23, 43 3
04, 44, 84 4
15, 25, 75 5
16 6
07, 57, 57 7
28 8
19, 89 9

XSKH - SX Khánh Hòa 19/05/2024

XSMT » XSKH Chủ Nhật » XSKH 19/05/2024
Giải 8 39
Giải 7 425
Giải 6 791935742056
Giải 5 3538
Giải 4 75272798488197567348910116704400610
Giải 3 5883994058
Giải 2 38556
Giải 1 15570
ĐB 298117
Đầu Đuôi
0
1 10, 11, 17, 19
2 25
3 38, 39, 39
4 44, 48, 48
5 56, 56, 58
6
7 70, 72, 74, 75
8
9
Đầu Đuôi
10, 70 0
11 1
72 2
3
44, 74 4
25, 75 5
56, 56 6
17 7
38, 48, 48, 58 8
19, 39, 39 9

KQXS KH - KQXS Khánh Hòa 15/05/2024

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 15/05/2024
Giải 8 00
Giải 7 682
Giải 6 547955829976
Giải 5 3127
Giải 4 15214159890934344446812173622208386
Giải 3 9237559315
Giải 2 14039
Giải 1 08006
ĐB 861225
Đầu Đuôi
0 00, 06
1 14, 15, 17
2 22, 25, 27
3 39
4 43, 46
5
6
7 75, 76, 79
8 82, 82, 86, 89
9
Đầu Đuôi
00 0
1
22, 82, 82 2
43 3
14 4
15, 25, 75 5
06, 46, 76, 86 6
17, 27 7
8
39, 79, 89 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMT » XSKH Chủ Nhật » XSKH 12/05/2024
Giải 8 42
Giải 7 422
Giải 6 675911561636
Giải 5 4966
Giải 4 83982691760805629710457181914364764
Giải 3 4156529865
Giải 2 76408
Giải 1 39521
ĐB 293762
Đầu Đuôi
0 08
1 10, 18
2 21, 22
3 36
4 42, 43
5 56, 56, 59
6 62, 64, 65, 65, 66
7 76
8 82
9
Đầu Đuôi
10 0
21 1
22, 42, 62, 82 2
43 3
64 4
65, 65 5
36, 56, 56, 66, 76 6
7
08, 18 8
59 9

XSKTKH - XSKT Khánh Hòa 08/05/2024

XSMT » XSKH Thứ 4 » XSKH 08/05/2024
Giải 8 23
Giải 7 803
Giải 6 708083934653
Giải 5 3755
Giải 4 84856299294599844405399043172976944
Giải 3 0266616854
Giải 2 96078
Giải 1 85209
ĐB 136971
Đầu Đuôi
0 03, 04, 05, 09
1
2 23, 29, 29
3
4 44
5 53, 54, 55, 56
6 66
7 71, 78
8 80
9 93, 98
Đầu Đuôi
80 0
71 1
2
03, 23, 53, 93 3
04, 44, 54 4
05, 55 5
56, 66 6
7
78, 98 8
09, 29, 29 9

XSKH - SXKH - Nhà đài Khánh Hòa quay số được chúng tôi phát trực tiếp tại trường quay Khánh Hòa. Kết quả được xổ số Khánh Hòa được cập nhật liên tục và chính xác nhất phục vụ quá khách.

KQXS Việt chúng tôi là Website cập nhất xổ số kiến thiết Khánh Hòa (XSMT KH) các ngày trong tuần, kết quả nhanh nhất hôm nay và lưu lại những kế quả củ như hôm qua... giúp quý khách tiện theo dõi.

Quý khách trúng giải nhận tải công ty Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Khánh Hòa

Quý khách có thể xem trực tiếp KQXSMT tại XSMT hôm nay