XSBTR - SXBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR - XS đài Bến Tre 28/05/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 28/05/2024
Giải 8 57
Giải 7 344
Giải 6 113533397757
Giải 5 0484
Giải 4 96694079210151167819620123495866028
Giải 3 0430589095
Giải 2 87536
Giải 1 40274
ĐB 851323
Đầu Đuôi
0 05
1 11, 12, 19
2 21, 23, 28
3 35, 36, 39
4 44
5 57, 57, 58
6
7 74
8 84
9 94, 95
Đầu Đuôi
0
11, 21 1
12 2
23 3
44, 74, 84, 94 4
05, 35, 95 5
36 6
57, 57 7
28, 58 8
19, 39 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBTR - XS đài Bến Tre 21/05/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 21/05/2024
Giải 8 53
Giải 7 509
Giải 6 846268192952
Giải 5 9922
Giải 4 18925070819742369570540292167949079
Giải 3 4087749209
Giải 2 13923
Giải 1 76808
ĐB 661030
Đầu Đuôi
0 08, 09, 09
1 19
2 22, 23, 23, 25, 29
3 30
4
5 52, 53
6 62
7 70, 77, 79, 79
8 81
9
Đầu Đuôi
30, 70 0
81 1
22, 52, 62 2
23, 23, 53 3
4
25 5
6
77 7
08 8
09, 09, 19, 29, 79, 79 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBTR - So xo Bến Tre 14/05/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 14/05/2024
Giải 8 25
Giải 7 491
Giải 6 726284045765
Giải 5 5226
Giải 4 88289534440675850088157113382311824
Giải 3 7642145465
Giải 2 54704
Giải 1 77260
ĐB 897285
Đầu Đuôi
0 04, 04
1 11
2 21, 23, 24, 25, 26
3
4 44
5 58
6 60, 62, 65, 65
7
8 85, 88, 89
9 91
Đầu Đuôi
60 0
11, 21, 91 1
62 2
23 3
04, 04, 24, 44 4
25, 65, 65, 85 5
26 6
7
58, 88 8
89 9

XSBTR - SX Bến Tre 07/05/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 07/05/2024
Giải 8 74
Giải 7 510
Giải 6 549824722610
Giải 5 9812
Giải 4 62580909330406672333125935472202735
Giải 3 8820068987
Giải 2 82587
Giải 1 44619
ĐB 991172
Đầu Đuôi
0 00
1 10, 10, 12, 19
2 22
3 33, 33, 35
4
5
6 66
7 72, 72, 74
8 80, 87, 87
9 93, 98
Đầu Đuôi
00, 10, 10, 80 0
1
12, 22, 72, 72 2
33, 33, 93 3
74 4
35 5
66 6
87, 87 7
98 8
19 9

KQXS BTR - KQXS Bến Tre 30/04/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 30/04/2024
Giải 8 17
Giải 7 468
Giải 6 989193903804
Giải 5 0756
Giải 4 56327793158638882081369967656511958
Giải 3 5647918369
Giải 2 16194
Giải 1 15298
ĐB 436064
Đầu Đuôi
0 04
1 15, 17
2 27
3
4
5 56, 58
6 64, 65, 68, 69
7 79
8 81, 88
9 90, 91, 94, 96, 98
Đầu Đuôi
90 0
81, 91 1
2
3
04, 64, 94 4
15, 65 5
56, 96 6
17, 27 7
58, 68, 88, 98 8
69, 79 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 23/04/2024
Giải 8 56
Giải 7 881
Giải 6 572173193495
Giải 5 4541
Giải 4 82281841105609508463456242945508337
Giải 3 0739893827
Giải 2 71334
Giải 1 47900
ĐB 563964
Đầu Đuôi
0 00
1 10, 19
2 21, 24, 27
3 34, 37
4 41
5 55, 56
6 63, 64
7
8 81, 81
9 95, 95, 98
Đầu Đuôi
00, 10 0
21, 41, 81, 81 1
2
63 3
24, 34, 64 4
55, 95, 95 5
56 6
27, 37 7
98 8
19 9

XSKTBTR - XSKT Bến Tre 16/04/2024

XSMN » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 16/04/2024
Giải 8 23
Giải 7 512
Giải 6 291163890517
Giải 5 5409
Giải 4 45268610994927885738995719387094737
Giải 3 4794672722
Giải 2 03955
Giải 1 41764
ĐB 637925
Đầu Đuôi
0 09
1 11, 12, 17
2 22, 23, 25
3 37, 38
4 46
5 55
6 64, 68
7 70, 71, 78
8 89
9 99
Đầu Đuôi
70 0
11, 71 1
12, 22 2
23 3
64 4
25, 55 5
46 6
17, 37 7
38, 68, 78 8
09, 89, 99 9

XSBTR - SXBTR - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Bến Tre được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Bến Tre. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Bến Tre (XSMN BTR) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Bến Tre

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay