XSBP - SXBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP - XS đài Bình Phước 13/04/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 13/04/2024
Giải 8 72
Giải 7 368
Giải 6 105184990462
Giải 5 7636
Giải 4 54963100190552762704401649876895100
Giải 3 8287188716
Giải 2 35705
Giải 1 21360
ĐB 338795
Đầu Đuôi
0 00, 04, 05
1 16, 19
2 27
3 36
4
5 51
6 60, 62, 63, 64, 68, 68
7 71, 72
8
9 95, 99
Đầu Đuôi
00, 60 0
51, 71 1
62, 72 2
63 3
04, 64 4
05, 95 5
16, 36 6
27 7
68, 68 8
19, 99 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBP - XS đài Bình Phước 06/04/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 06/04/2024
Giải 8 03
Giải 7 721
Giải 6 417946797367
Giải 5 9597
Giải 4 04675171074416851508556430153151330
Giải 3 9525706364
Giải 2 35665
Giải 1 27606
ĐB 766671
Đầu Đuôi
0 03, 06, 07, 08
1
2 21
3 30, 31
4 43
5 57
6 64, 65, 67, 68
7 71, 75, 79, 79
8
9 97
Đầu Đuôi
30 0
21, 31, 71 1
2
03, 43 3
64 4
65, 75 5
06 6
07, 57, 67, 97 7
08, 68 8
79, 79 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBP - So xo Bình Phước 30/03/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 30/03/2024
Giải 8 10
Giải 7 662
Giải 6 053166692335
Giải 5 1341
Giải 4 29106762632018208970618088005191742
Giải 3 7004712872
Giải 2 92067
Giải 1 02439
ĐB 479937
Đầu Đuôi
0 06, 08
1 10
2
3 31, 35, 37, 39
4 41, 42, 47
5 51
6 62, 63, 67, 69
7 70, 72
8 82
9
Đầu Đuôi
10, 70 0
31, 41, 51 1
42, 62, 72, 82 2
63 3
4
35 5
06 6
37, 47, 67 7
08 8
39, 69 9

XSBP - SX Bình Phước 23/03/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 23/03/2024
Giải 8 51
Giải 7 077
Giải 6 874099096898
Giải 5 1539
Giải 4 56218354797586136616395310787502078
Giải 3 6981486546
Giải 2 11666
Giải 1 81175
ĐB 940395
Đầu Đuôi
0 09
1 14, 16, 18
2
3 31, 39
4 40, 46
5 51
6 61, 66
7 75, 75, 77, 78, 79
8
9 95, 98
Đầu Đuôi
40 0
31, 51, 61 1
2
3
14 4
75, 75, 95 5
16, 46, 66 6
77 7
18, 78, 98 8
09, 39, 79 9

KQXS BP - KQXS Bình Phước 24/02/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 24/02/2024
Giải 8 03
Giải 7 335
Giải 6 576011501754
Giải 5 6561
Giải 4 56618148671848168416974396338944460
Giải 3 3497164743
Giải 2 89537
Giải 1 34246
ĐB 029267
Đầu Đuôi
0 03
1 16, 18
2
3 35, 37, 39
4 43, 46
5 50, 54
6 60, 60, 61, 67, 67
7 71
8 81, 89
9
Đầu Đuôi
50, 60, 60 0
61, 71, 81 1
2
03, 43 3
54 4
35 5
16, 46 6
37, 67, 67 7
18 8
39, 89 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 17/02/2024
Giải 8 40
Giải 7 604
Giải 6 336867978994
Giải 5 6442
Giải 4 60949242709186372144188801752631890
Giải 3 8133044869
Giải 2 74862
Giải 1 80931
ĐB 284420
Đầu Đuôi
0 04
1
2 20, 26
3 30, 31
4 40, 42, 44, 49
5
6 62, 63, 68, 69
7 70
8 80
9 90, 94, 97
Đầu Đuôi
20, 30, 40, 70, 80, 90 0
31 1
42, 62 2
63 3
04, 44, 94 4
5
26 6
97 7
68 8
49, 69 9

XSKTBP - XSKT Bình Phước 10/02/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 10/02/2024
Giải 8 77
Giải 7 057
Giải 6 384015945189
Giải 5 0055
Giải 4 20038049338258335036103326516222929
Giải 3 4227535486
Giải 2 22490
Giải 1 74296
ĐB 317633
Đầu Đuôi
0
1
2 29
3 32, 33, 33, 36, 38
4 40
5 55, 57
6 62
7 75, 77
8 83, 86, 89
9 90, 94, 96
Đầu Đuôi
40, 90 0
1
32, 62 2
33, 33, 83 3
94 4
55, 75 5
36, 86, 96 6
57, 77 7
38 8
29, 89 9

XSBP - SXBP - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Bình Phước được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Bình Phước. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Bình Phước (XSMN BP) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Bình Phước

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay