XSCT - SXCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT - XS đài Cần Thơ 29/11/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 29/11/2023
Giải 8 93
Giải 7 182
Giải 6 413906191824
Giải 5 0028
Giải 4 93800025872371627876524551895291369
Giải 3 2557803989
Giải 2 32720
Giải 1 91906
ĐB 370295
Đầu Đuôi
0 00, 06
1 16, 19
2 20, 24, 28
3 39
4
5 52, 55
6 69
7 76, 78
8 82, 87, 89
9 93, 95
Đầu Đuôi
00, 20 0
1
52, 82 2
93 3
24 4
55, 95 5
06, 16, 76 6
87 7
28, 78 8
19, 39, 69, 89 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXCT - XS đài Cần Thơ 22/11/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 22/11/2023
Giải 8 73
Giải 7 090
Giải 6 079971807162
Giải 5 8382
Giải 4 48637073960982215642663318271626302
Giải 3 6014537801
Giải 2 71505
Giải 1 50730
ĐB 527815
Đầu Đuôi
0 01, 02, 05
1 15, 16
2 22
3 30, 31, 37
4 42, 45
5
6 62
7 73
8 80, 82
9 90, 96, 99
Đầu Đuôi
30, 80, 90 0
01, 31 1
02, 22, 42, 62, 82 2
73 3
4
05, 15, 45 5
16, 96 6
37 7
8
99 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXCT - So xo Cần Thơ 15/11/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 15/11/2023
Giải 8 26
Giải 7 361
Giải 6 476830344309
Giải 5 5130
Giải 4 95126356921192949048754517132385311
Giải 3 1076121681
Giải 2 07744
Giải 1 08462
ĐB 671811
Đầu Đuôi
0 09
1 11, 11
2 23, 26, 26, 29
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 61, 61, 62, 68
7
8 81
9 92
Đầu Đuôi
30 0
11, 11, 51, 61, 61, 81 1
62, 92 2
23 3
34, 44 4
5
26, 26 6
7
48, 68 8
09, 29 9

XSCT - SX Cần Thơ 08/11/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 08/11/2023
Giải 8 58
Giải 7 958
Giải 6 433092030346
Giải 5 7885
Giải 4 86226515588877283180297886749936455
Giải 3 8789765968
Giải 2 31691
Giải 1 07507
ĐB 965159
Đầu Đuôi
0 03, 07
1
2 26
3 30
4 46
5 55, 58, 58, 58, 59
6 68
7 72
8 80, 85, 88
9 91, 97, 99
Đầu Đuôi
30, 80 0
91 1
72 2
03 3
4
55, 85 5
26, 46 6
07, 97 7
58, 58, 58, 68, 88 8
59, 99 9

KQXS CT - KQXS Cần Thơ 01/11/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 01/11/2023
Giải 8 67
Giải 7 678
Giải 6 209411416417
Giải 5 4292
Giải 4 65173782999315992922748049580795836
Giải 3 7492758240
Giải 2 20646
Giải 1 83998
ĐB 546657
Đầu Đuôi
0 04, 07
1 17
2 22, 27
3 36
4 40, 41, 46
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8
9 92, 94, 98, 99
Đầu Đuôi
40 0
41 1
22, 92 2
73 3
04, 94 4
5
36, 46 6
07, 17, 27, 57, 67 7
78, 98 8
59, 99 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 25/10/2023
Giải 8 54
Giải 7 267
Giải 6 551169120865
Giải 5 8415
Giải 4 87098652694285390005505796967863874
Giải 3 2444860017
Giải 2 40124
Giải 1 93408
ĐB 935145
Đầu Đuôi
0 05, 08
1 11, 12, 15, 17
2 24
3
4 45, 48
5 53, 54
6 65, 67, 69
7 74, 78, 79
8
9 98
Đầu Đuôi
0
11 1
12 2
53 3
24, 54, 74 4
05, 15, 45, 65 5
6
17, 67 7
08, 48, 78, 98 8
69, 79 9

XSKTCT - XSKT Cần Thơ 18/10/2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 18/10/2023
Giải 8 47
Giải 7 924
Giải 6 134659729337
Giải 5 1626
Giải 4 89364846621727494777060521510881209
Giải 3 0043514671
Giải 2 47346
Giải 1 94084
ĐB 884887
Đầu Đuôi
0 08, 09
1
2 24, 26
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 62, 64
7 71, 72, 74, 77
8 84, 87
9
Đầu Đuôi
0
71 1
52, 62, 72 2
3
24, 64, 74, 84 4
35 5
26, 46, 46 6
37, 47, 77, 87 7
08 8
09 9

XSCT - SXCT - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Cần Thơ được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Cần Thơ. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Cần Thơ (XSMN CT) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Cần Thơ

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay