XSCT - SXCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT - XS đài Cần Thơ 17/07/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 17/07/2024
Giải 8 15
Giải 7 904
Giải 6 576441372039
Giải 5 8215
Giải 4 68632525922245573502698317473275205
Giải 3 1514281195
Giải 2 45247
Giải 1 81282
ĐB 959895
Đầu Đuôi
0 02, 04, 05
1 15, 15
2
3 31, 32, 32, 37, 39
4 42, 47
5 55
6 64
7
8 82
9 92, 95, 95
Đầu Đuôi
0
31 1
02, 32, 32, 42, 82, 92 2
3
04, 64 4
05, 15, 15, 55, 95, 95 5
6
37, 47 7
8
39 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXCT - XS đài Cần Thơ 10/07/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 10/07/2024
Giải 8 24
Giải 7 999
Giải 6 366936301743
Giải 5 0277
Giải 4 21359998047758596171341116107321048
Giải 3 6356999790
Giải 2 27495
Giải 1 92574
ĐB 188761
Đầu Đuôi
0 04
1 11
2 24
3 30
4 43, 48
5 59
6 61, 69, 69
7 71, 73, 74, 77
8 85
9 90, 95, 99
Đầu Đuôi
30, 90 0
11, 61, 71 1
2
43, 73 3
04, 24, 74 4
85, 95 5
6
77 7
48 8
59, 69, 69, 99 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXCT - So xo Cần Thơ 03/07/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 03/07/2024
Giải 8 96
Giải 7 843
Giải 6 138077357327
Giải 5 9468
Giải 4 98024884927909229732390449652205275
Giải 3 3462857360
Giải 2 60424
Giải 1 34415
ĐB 418150
Đầu Đuôi
0
1 15
2 22, 24, 24, 27, 28
3 32, 35
4 43, 44
5 50
6 60, 68
7 75
8 80
9 92, 92, 96
Đầu Đuôi
50, 60, 80 0
1
22, 32, 92, 92 2
43 3
24, 24, 44 4
15, 35, 75 5
96 6
27 7
28, 68 8
9

XSCT - SX Cần Thơ 26/06/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 26/06/2024
Giải 8 56
Giải 7 573
Giải 6 482864871789
Giải 5 5838
Giải 4 67098606915525764631732529970146154
Giải 3 0753934552
Giải 2 52025
Giải 1 09875
ĐB 597809
Đầu Đuôi
0 01, 09
1
2 25, 28
3 31, 38, 39
4
5 52, 52, 54, 56, 57
6
7 73, 75
8 87, 89
9 91, 98
Đầu Đuôi
0
01, 31, 91 1
52, 52 2
73 3
54 4
25, 75 5
56 6
57, 87 7
28, 38, 98 8
09, 39, 89 9

KQXS CT - KQXS Cần Thơ 19/06/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 19/06/2024
Giải 8 15
Giải 7 291
Giải 6 639498686832
Giải 5 1205
Giải 4 81664291486181837866793295415806896
Giải 3 6384049729
Giải 2 50095
Giải 1 04771
ĐB 897704
Đầu Đuôi
0 04, 05
1 15, 18
2 29, 29
3 32
4 40, 48
5 58
6 64, 66, 68
7 71
8
9 91, 94, 95, 96
Đầu Đuôi
40 0
71, 91 1
32 2
3
04, 64, 94 4
05, 15, 95 5
66, 96 6
7
18, 48, 58, 68 8
29, 29 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 12/06/2024
Giải 8 15
Giải 7 742
Giải 6 852239273344
Giải 5 5600
Giải 4 61540147801955567739161731354564848
Giải 3 6127392067
Giải 2 26021
Giải 1 97086
ĐB 745560
Đầu Đuôi
0 00
1 15
2 21, 22, 27
3 39
4 40, 42, 44, 45, 48
5 55
6 60, 67
7 73, 73
8 80, 86
9
Đầu Đuôi
00, 40, 60, 80 0
21 1
22, 42 2
73, 73 3
44 4
15, 45, 55 5
86 6
27, 67 7
48 8
39 9

XSKTCT - XSKT Cần Thơ 05/06/2024

XSMN » XSCT Thứ 4 » XSCT 05/06/2024
Giải 8 41
Giải 7 315
Giải 6 536534718057
Giải 5 6469
Giải 4 83327547588125427268492925587464568
Giải 3 3008415687
Giải 2 73856
Giải 1 75486
ĐB 786745
Đầu Đuôi
0
1 15
2 27
3
4 41, 45
5 54, 56, 57, 58
6 65, 68, 68, 69
7 71, 74
8 84, 86, 87
9 92
Đầu Đuôi
0
41, 71 1
92 2
3
54, 74, 84 4
15, 45, 65 5
56, 86 6
27, 57, 87 7
58, 68, 68 8
69 9

XSCT - SXCT - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Cần Thơ được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Cần Thơ. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Cần Thơ (XSMN CT) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Cần Thơ

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay