XSBTH - SXBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH - XS đài Bình Thuận 30/11/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 30/11/2023
Giải 8 82
Giải 7 624
Giải 6 560067023555
Giải 5 7621
Giải 4 59146212918195123927060705555508617
Giải 3 8087142030
Giải 2 87815
Giải 1 45059
ĐB 917173
Đầu Đuôi
0 00, 02
1 15, 17
2 21, 24, 27
3 30
4 46
5 51, 55, 55, 59
6
7 70, 71, 73
8 82
9 91
Đầu Đuôi
00, 30, 70 0
21, 51, 71, 91 1
02, 82 2
73 3
24 4
15, 55, 55 5
46 6
17, 27 7
8
59 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBTH - XS đài Bình Thuận 23/11/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 23/11/2023
Giải 8 73
Giải 7 916
Giải 6 535342758964
Giải 5 2067
Giải 4 24424199329905160032174178528422070
Giải 3 8421410524
Giải 2 14010
Giải 1 65192
ĐB 111468
Đầu Đuôi
0
1 10, 14, 16, 17
2 24, 24
3 32, 32
4
5 51, 53
6 64, 67, 68
7 70, 73, 75
8 84
9 92
Đầu Đuôi
10, 70 0
51 1
32, 32, 92 2
53, 73 3
14, 24, 24, 64, 84 4
75 5
16 6
17, 67 7
68 8
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBTH - So xo Bình Thuận 16/11/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 16/11/2023
Giải 8 84
Giải 7 543
Giải 6 519934870079
Giải 5 6490
Giải 4 03563102572403496851806803561859392
Giải 3 1588187159
Giải 2 51074
Giải 1 38264
ĐB 092098
Đầu Đuôi
0
1 18
2
3 34
4 43
5 51, 57, 59
6 63, 64
7 74, 79
8 80, 81, 84, 87
9 90, 92, 98, 99
Đầu Đuôi
80, 90 0
51, 81 1
92 2
43, 63 3
34, 64, 74, 84 4
5
6
57, 87 7
18, 98 8
59, 79, 99 9

XSBTH - SX Bình Thuận 09/11/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 09/11/2023
Giải 8 65
Giải 7 714
Giải 6 901456876499
Giải 5 2715
Giải 4 04524865163383710196869077266419838
Giải 3 0074588353
Giải 2 12990
Giải 1 58061
ĐB 199178
Đầu Đuôi
0 07
1 14, 14, 15, 16
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 61, 64, 65
7 78
8 87
9 90, 96, 99
Đầu Đuôi
90 0
61 1
2
53 3
14, 14, 24, 64 4
15, 45, 65 5
16, 96 6
07, 37, 87 7
38, 78 8
99 9

KQXS BTH - KQXS Bình Thuận 02/11/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 02/11/2023
Giải 8 85
Giải 7 042
Giải 6 737678518614
Giải 5 3063
Giải 4 26271273572135193354673808839232612
Giải 3 0530367104
Giải 2 40524
Giải 1 49803
ĐB 604114
Đầu Đuôi
0 03, 03, 04
1 12, 14, 14
2 24
3
4 42
5 51, 51, 54, 57
6 63
7 71, 76
8 80, 85
9 92
Đầu Đuôi
80 0
51, 51, 71 1
12, 42, 92 2
03, 03, 63 3
04, 14, 14, 24, 54 4
85 5
76 6
57 7
8
9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 26/10/2023
Giải 8 02
Giải 7 042
Giải 6 709009995531
Giải 5 7324
Giải 4 51946637262605349724596315816064822
Giải 3 8337858503
Giải 2 31945
Giải 1 37648
ĐB 232218
Đầu Đuôi
0 02, 03
1 18
2 22, 24, 24, 26
3 31, 31
4 42, 45, 46, 48
5 53
6 60
7 78
8
9 90, 99
Đầu Đuôi
60, 90 0
31, 31 1
02, 22, 42 2
03, 53 3
24, 24 4
45 5
26, 46 6
7
18, 48, 78 8
99 9

XSKTBTH - XSKT Bình Thuận 19/10/2023

XSMN » XSBTH Thứ 5 » XSBTH 19/10/2023
Giải 8 24
Giải 7 381
Giải 6 637277134220
Giải 5 8927
Giải 4 83613611106972673211091338676128201
Giải 3 8484190396
Giải 2 37062
Giải 1 90567
ĐB 236644
Đầu Đuôi
0 01
1 10, 11, 13, 13
2 20, 24, 26, 27
3 33
4 41, 44
5
6 61, 62, 67
7 72
8 81
9 96
Đầu Đuôi
10, 20 0
01, 11, 41, 61, 81 1
62, 72 2
13, 13, 33 3
24, 44 4
5
26, 96 6
27, 67 7
8
9

XSBTH - SXBTH - Kết quả trực tiếp xổ số kiến thiết đài Bình Thuận được cập nhật chính xác từ trường quoay tại tỉnh Bình Thuận. Thông tin ngay lập tức để quý khách không phải giản đoạn khi xem xổ số kiến thiết.

KQXSViet.com trực tiếp và thống kê Bình Thuận (XSMN BTH) kết quả trong tuần, hôm nay, hôm qua liên tục và được lưu tại Website giúp quý khách tiện theo dõi nhất

Kết quả được quay số tại tỉnh Bình Thuận

Xem trực tiếp KQXS Miền Nam mỗi ngày mới nhất XSMN hôm nay