XSDL 27/09/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 13
G.7 403
G.6 0694 4763 6406
G.5 1810
G.4 14757 62947 38921 75480 12754 96621 19176
G.3 37995 85944
G.2 86907
G.1 25588
G.ĐB 239213
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/09/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 06, 07
1 10, 13, 13
2 21, 21
3 -
4 44, 47
5 54, 57
6 63
7 76
8 80, 88
9 94, 95